خدمات قابل ارائه

انواع خدماتی که در این مرکز انجام می گردد:

 
 
 
۱- اعمال جراحی عمومی
۲- اعمال جراحی ارتوپدی
۳- گچ گیری و آتل گذاری سرپایی
۴- اعمال جراحی مغز و اعصاب
۵- اعمال جراحی فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی
۶- اعمال جراحی فوق تخصصی توراکس قفسه سینه
۷- روانپزشکی
۸- روانپزشکی فوق تخصصی کودکان و نوجوانان
۹- فوق تخصصی ریه
۱۰- سوختگی
۱۱- مراقبت های ویژه ( ICU )
۱۲- اعمال جراحی گوش. حلق و بینی
۱۳- اعمال جراحی فک و صورت
۱۴- رادیولوژی
۱۵- سونوگرافی
۱۶- سی تی اسکن اسپیرال
۱۷- اسپیرومتری
۱۸- آزمایشگاه
۱۹- پاتولوژی
۲۰- درمانگا ه های تخصصی و فوق تخصصی
 
 
 

لیست اعمال جراحی شایع

فرانشیز بیمه (ریال)

هزینه آزاد (ریال)

نوع عمل یا خدمت

ردیف

۹۱۲۰۰۰

۱۵۲۰۰۰۰

پریتونیت

۱

۶۴۵۳۶۰

۱۰۷۵۶۰۰۰

آپاندیسیت

۲

۵۰۶۹۴۰

۸۴۴۹۰۰۰

هرنی

۳

۱۰۱۱۵۴۰

۱۶۸۵۹۰۰۰

کوله سیستکتومی

۴

۳۷۳۵۶۰

۶۲۲۶۰۰۰

هموروئیدکتومی

۵

۲۹۰۲۸۰

۴۸۳۸۰۰۰

ادنوتانسیلکتومی

۶

۳۸۲۶۲۰

۶۳۷۷۰۰۰

اکسیزیون سینوس پایلونیدال

۷

۱۷۹۳۴۰

۲۹۸۹۰۰۰

شکستگی بسته بینی

۸

۷۲۵۶۴۰

۱۲۰۹۴۰۰۰

شکستگی تنه فمور

۹

۶۸۴۱۸۰

۱۱۴۰۳۰۰۰

شکستگی ساعد

۱۰

۲۸۶۸۶۰

۴۷۸۱۰۰۰

درآوردن پین یا پلاک

۱۱

۱۲۱۹۵۰۰

۲۰۳۲۵۰۰۰

دیسک کمر

۱۲

۶۰۱۲۰۰

۱۰۰۲۰۰۰۰

تخلیه آبسه

۱۳

۹۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

گچ گیری ساده

۱۴

۱۸۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

بخیه زخم

۱۵

۳۹۰۰۰

۲۶۰۰۰۰

دبریدمان زخم

۱۶

۹۲۴۰۰

۶۱۶۰۰۰

شستشو و پانسمان زخم

۱۷

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۰۸