بیمه های طرف قرارداد

این مرکز طرف قرارداد با سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های بیمه‌گر ذیل می‌باشد:

بیمه های پایه:

خدمات درمانی – تامین اجتماعی – نیروهای مسلح – کمیته امداد امام خمینی (ره)

بیمه های تجاری:

بیمه ایران – بیمه دانا – بیمه سینا- بیمه آسیا

مراکز نظامی:

وزارت دفاع – پادگان شهید چمران – بهداری ناحیه انتظامی اردبیل – پادگان آموزشی شهید بیگلری مشکین شهر- پادگان شهید مدنی اصلاندوز

بانک ها:

کشاورزی – ملی – ملت – تجارت – صادرات – سپه

سایر مراکز:

زندان اردبیل - صدا و سیمای مرکز اردبیل- شرکت صنعت نفت منطقه شمال غرب – شرکت SOS- سازمان بهزیستی

 

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۳۹۵