برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه های تخصصی

**قابل توجه مراجعین محترم:

۱- نوبت دهی بصورت اینترنتی بوده و زمان فعال شدن نوبت ها یک روز قبل و در ساعت ۱۲ ظهر می باشد.

۲- در صورت داشتن هر گونه سوال در خصوص نوبت دهی و برنامه پزشکان با شماره تلفن مستقیم: ۳۳۲۴۲۴۰۱-۰۴۵ و یا از طریق تلفن خانه ۳۳۲۶۱۶۰۰-۰۴۵ و داخلی ۲۴۴ با مسئول درمانگاه آقای اسلام عزیز پور تماس حاصل فرمائید.

برنامه‌ی درمانگاه نوبت صبح

 

ارتوپدی

جراحی عمومی

جراحی مغزو اعصاب

گوش حلق بینی

جراحی توراکس (قفسه سینه)

طب فیزیکی و توانبخشی

اعصاب و روان

شنبه

آقای دکتر صادقی فرد

خانم دکتر کریمی

 

خانم دکتر پورحاج شکر

آقای دکتر پیرزاده

--------

خانم دکتر یوسف فام

خانم دکتر آذرکلاه

یکشنبه

آقای دکتر علی پسندی

خانم دکتر کریمی / ‏آقای‬ دکتر سید صادقی

هرکدام یک هفته درمیان

خانم دکتر پورحاج شکر

خانم دکترفولادوند

-------

خانم دکتر یوسف فام

خانم دکتر صادقی موحد

دوشنبه

آقای دکتر نکته سنج

خانم دکتر رامزی

خانم دکتر عاشوری

آقای دکتر پیرزاده

------

خانم دکتر یوسف فام

آقای دکتر مولوی

سه شنبه

آقای دکترکیانفرد

آقای دکتررضازاده / آقای دکتراصغری

هرکدام یک هفته درمیان

خانم دکتر پورحاج شکر

آقای دکتر داوری

-----

خانم دکتر یوسف فام

آقای دکتر خوشه

چهارشنبه

آقای دکتر قادری

 

آقای دکتر پورفرزان

خانم دکتر عاشوری

خانم دکتر فولادوند

--------

خانم دکتر یوسف فام

آقای دکتر تمدن

پنجشنبه

-------

--------

--------

------

--------

------

خانم دکتر آذرکلاه

 

 

برنامه‌ی درمانگاه نوبت عصر

 

ارتوپدی

جراحی عمومی

جراحی مغزو اعصاب

گوش حلق بینی

جراحی توراکس (قفسه سینه)

قلب و عروق

اعصاب و روان

شنبه

آقای دکتر نکته سنج

خانم دکتر کریمی

خانم دکتر عاشوری

آقای دکتر داوری

-----

---

خانم دکتر آذر کلاه

یکشنبه

آقای دکترعرب زاده

-------

خانم دکتر عاشوری

---------

------

----

خانم دکتر آذر کلاه

دوشنبه

--------

آقای دکتراصغری

خانم دکتر عاشوری

آقای دکتر داوری

------

---

خانم دکتر آذر کلاه

سه شنبه

آقای دکترعرب زاده

خانم دکتر کریمی

خانم دکتر عاشوری

---------

------

-----

خانم دکتر آذر کلاه

چهارشنبه

آقای دکتر نکته سنج

آقای دکتراصغری

خانم دکتر عاشوری

آقای دکتر داوری

------

---

خانم دکتر آذر کلاه

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۶