درباره ما

تعداد بازدید:۷۳

کتابخانه بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل در سال ۱۳۷۲  با زیر بنای بیش از ۴۴ متر مربع در محل بیمارستان راه اندازی گردیده استد. هدف از راه اندازی کتابخانه، ارتقا دانش و بر طرف نمودن نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران و رشته ها و مقاطع تحصیلی ارائه شده در این مرکز درمانی  همچون مقطع دستیاری: جراحی عمومی، بیهوشی ؛ مقطع کارشناسی: پرستاری، اتاق عمل و هوشبری می باشد. کتابها توسط مدیر گروه و اساتید مربوط انتخاب و توسط کتابخانه تهیه شده و در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد. جهت  سازماندهی منابع کتابخانه از رده بندی NLM استفاده می گردد. کتابخانه دارای نرم افزار Koha می باشد که جهت ذخیره اطلاعات کتابشناختی و جستجوی منابع مورد استفاده قرار می گیرد.

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۸