دفتر خدمات پرستاری

معرفی مترون

نام: قادر

نام خانوادگی: ساجدی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن تماس: ۳۳۲۵۳۰۵۶ -۰۴۵

تلفن داخلی ۲۹۰

 

 

معرفی سوپروایزرها

 

نام: مهری

نام خانوادگی: خلوصی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سوابق خدمت: مسئول بخش سوختگی

درحال حاضر: کارشناس کنترل عفونت، سوپروازیر درگردش

 


نام: افسانه

نام خانوادگی: رضایی اصل

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سوابق خدمت: مسئول بخش جراحی زنان

در حال حاضر: سوپروایزر درگردش، مسئول ایمنی بیمار

 


 

 


 

نام: سمیرا

نام خانوادگی: سعادت نظریان

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری ۱۳۷۸

سابقه کار در بخش های: چشم، ارولوژی، نروسرجری، ICU نروسرجری و سوختگی

در حال حاضر: سوپروایزر درگردش

 


 

 

نام: اسلام

نام خانوادگی: عزیزپور

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری ۱۳۸۷

سوابق خدمت: ۶ سال پرستار اورژانس

در حال حاضر: مسئول درمانگاههای تخصصی

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۳۸