ریاست بیمارستان

 

دکتر محمدرحیم وکیلی

فوق تخصص جراحی توراکس

سمت علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۵۵