امورمالی

رئیس امور مالی

حجت موسی زاده

کارشناس حسابداری

تلفن: ۳۳۲۳۷۴۷۵ داخلی: ۲۵۴

 

 

 

پرسنل امور مالی

سولماز پاسبان

کارشناس حسابداری

مسئول درآمد و بیمه گری

 

رضا آقالو

کارشناس حسابداری

مسئول: حقوق و دستمزد

 

رسول شیرزاد

کارشناس حسابداری

مسئول: نظام نوین مالی

 

محمد قدیمی

کارشناس روانشناسی

مسئول: امین اموال

 

سیدنادر قاسمی

دیپلم

مسئول بایگانی امور مالی

 

یوسف میرزا نژاد

کارشناس حسابداری

مسئول: اعتبارات و بودجه

تلفن مستقیم اتاق پرسنل: ۳۳۲۳۷۴۷۵- داخلی: ۲۵۶

 

سردار نوروزی

دیپلم

مسئول دفترداری

 

لیلا فرخی

کارشناس ارشد حسابداری

مسئول کارانه

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۶