ریاست بیمارستان:

دکتر حسن اصغری

متخصص جراحی عمومی

سمت علمی: استادیار
پست الکترونیکی:

h.asghari@arums.ac.ir

fatemi@arums.ac.ir

 

مأموریت یا رسالت برای تحقق دور نما

مرکز آموزشی درمانی فاطمی تنها مرکز ترومای استان اردبیل می باشد که مسئول حفظ و ارتقای سطح سلامت تمامی مراجعه کنندگان می باشد. این مرکز به منظور ارائه خدمات مطلوب با بهره مندی از پزشکان و کارکنان مجرب و متعهد، بکار گیری دانش و روشهای نوین پزشکی، تجهیزات پزشکی سالم و پیشرفته و با تاکید بر ایمنی بیمار و نوآوری در خدمات، ماموریت خود را به انجام می رساند و استاندارد های اعتبار بخشی، ورضایتمندی بیماران ومراجعین به همراه رعایت اخلاق حرفه ای و حقوق بیماران را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.

 

قابل توجه مراجعین محترم:

* هرگونه رابطه مالی خارج از سیستم حسابداری (پرداخت از طریق صندوق) در بیمارستان ممنوع است.

* سامانه تلفنی ۱۶۹۰ جهت رسیدگی به شکایات شما درخصوص تعرفه خدمات پزشکی به صورت شبانه روزی پاسخگو می باشد.

* نوبت گیری اینترنتی مرکز یک روز قبل و در ساعت دوازده ظهر فعال می گردد.

اخبار