آموزش دانشکده

 

شهلا مرادی

کارشناس آموزش بهداشت محیط

تلفن تماس :۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی ۲۱۵

 

مریم عباسقلی زاده

کارشناس آموزش بهداشت عمومی

تلفن تماس :۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی ۲۱۵

 

رویا جعفری

کارشناس آموزش بهداشت حرفه‌ای

تلفن تماس :۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی ۲۱۹

 

مژگان غفاری مقدم

کارشناس تنظیم ابلاغ و قرارداد اساتید

تلفن تماس :۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی ۲۱۶

 

رباب حسین پور

مسئول امتحانات

تلفن تماس: ۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی ۲۱۹

پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۳۹۷