دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: زینب یوسفی

سمت: متصدی دبیرخانه دانشکده بهداشت

 

 

نام و نام خانوادگی: کمال رزمی

سمت: متصدی دبیرخانه دانشکده بهداشت

تلفن و فکس: ۳۳۵۲۵۳۶۷ داخلی ۲۰۹

پیش شماره :۰۴۵

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۳۸