برگزاری اولین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

۲۰ آذر ۱۳۹۵ | ۰۸:۱۶ کد خبر : ۸۳۱ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۰۳
اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 95/9/17 برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

نظر شما :