برگزاری اولین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

۲۰ آذر ۱۳۹۵ | ۰۸:۱۶ کد : ۸۳۱ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۷۴
اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 95/9/17 برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

نظر شما :