سایر معاونت های دانشگاه
ساختمان معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو

شیر خشک یارانه ایی

معاون غذا و دارو

 

نام   و نام خانوادگی  :   حجت سید خلیل اللهی

سمت علمی            :    استادیار

رشته تحصیلی         :    پوست و مو

سمت اجرائی         : معاون غذا و دارو

شماره تلفن تماس     : 33518307

پست الکترونیکی     :  h.khalilollahi@arums.ac.ir

شرح وظایف معاونت غذا و دارو

 نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید ، توزیع و نگهداری مواد داروئی ،غذائی آرایشی و بهداشتی .

بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید و توزیع مواد داروئی و غذائی ، آرایشی و بهداشتی و ارسال آن به واحدهای ذیربط در ستاد وزارتخانه جهت رسیدگی و طرح موضوع درکمیسیون های قانونی .