معرفی دانشکده

دانشکده پرستاری مامائی گرمی ( مغان )

 

 

موافقت قطعی دانشکده پرستاری شهرستان مغان ( گرمی ) در سال 1389 از مقام عالی وزارت متبوع کسب گردید .
ساختمان این دانشکده با زیربنای تقریبی1000 متر در محل بیمارستان 17 شهریور قدیم شهرستان گرمی واقع شده است .


در تاریخ 21/12/1389 روز شنبه این دانشکده رسماً افتتاح و در تابستان سال 1390 در قالب ترم تابستانی برای دانشجویان داوطلب از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای واحد عمومی زبان انگلیسی به میزان 3 واحد در این دانشکده برگزار گردید.


کلاسهای آموزشی دانشکده پرستاری گرمی دارای امکانات روز از قبیل: وایت برد و ویدئو پروژکتور و کامپیوتر بوده ، همچنین آزمایشگاه ، اتاق پراتیک  نیز برای کارهای عملی در نظر گرفته شده است.


اتاقهای اعضای هیات علمی و مربان و مدرسان و سالن غذاخوری و خوابگاههای دانشجویی  از دیگر امکانات این دانشکده میباشد.


دانشجویان رشته پرستاری این دانشکده در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بوده و در سالتحصیلی 92 – 91 نیز از قبولشدگان کارشناسی مامائی در این دانشکده ثبت نام بعمل خواهد آمد .


شایان ذکر است  کادر آموزشی و مربیان با تجربه بیمارستان 96 تختخوابی ولایت گرمی  نیز نسبت به امر آموزش متناسب رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان اقدام مینمایند.