آغاز آموزش اتوماسیون اداری تحت وب

اتوماسیون اداری تحت وب در اوایل سال 1390 نصب و در اواسط اردیبهشت اولین سری از کارگاه های آموزشی برگزار شد


  • اتوماسیون اداری تحت وب ابتدا در مجموعه پردیس دانشگاه و به ترتیب با توجه به آمادگی واحد های مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرد.

آدرس وب اتوماسیون اداری در شبکه داخلی دانشگاه (intranet) عبارت است از : http://oa.arums.ac.ir:7001/oa  . برای دسترسی به اتوماسین اداری بهتر است  که مروگر وب  internet explorer نسخه 7 باشد.