اطلاعیه مهم در خصوص بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۶ کد : ۷۹۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۴۲
زمان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه (بیمه البرز) از تاریخ ۹۸/۵/۲۰ لغایت ۹۸/۵/۲۹ می باشد.
اطلاعیه مهم در خصوص بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه

اطلاعیه مهم در خصوص بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه

 

به اطلاع کلیه کارکنان محترم می‌رساند:

با عنایت به آغاز اجرای قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان محترم دانشگاه با شـرکت بیمـه البـرز (برنـده استعلام بیمه درمان تکمیلی دانشگاه) از ابتـدای شـهریور مـاه سـال جـاری، از کلیه کارکنان متقاضی بیمه درمان تکمیلی درخواست می‌شود اطلاعات خود را در سـامانه رفاهی دانشگاه به آدرس:

سایت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ! میز خدمت الکترونیـک ! معاونـت توسـعه ! سـامانه رفاهی دانشگاه ! بیمه درمان تکمیلی

از تاریخ 98/5/20لغایت 98/5/29 ثبت نمایند.

توجه                توجه                توجه

ثبت نام صرفاً از طریق سامانه رفاهی مقدور بوده و از ارسال لیست بصورت فیزیکی تحت هر عنوان خودداری گردد.

لازم است همکاران محترم به موارد ذیل توجه نمایند:

1) حدود تعهدات به پیوست در یک برگ در قالب نامه اتوماسیون جهت اطلاع رسانی به کلیه همکاران محترم ارسال گردیده است. حدود تعهدات را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.

2) بیمه شده اصلی به اختیار، یکی از طرح‌های بدون تعهد دندان‌پزشکی (طرح الف) و یا بـا تعهـد دندان‌پزشـکی (طرح ب) را برای خود و کلیه افراد تبعی انتخاب می‌کند و انتخاب تلفیقـی از هـر دو طـرح بـرای بیمـه شـده اصلی و افراد تبعی امکان‌پذیر نیست.

3) بیمه شده اصلی می‌تواند افراد تحت تکفل  خود (صـرفاً پـدر و مـادر و همسر و فرزندان )  و غیر تحت تکفـل(صرفا پدر و مادر) خود را بیمه نماید. در صورت درج اسامی افراد غیر (اعم از برادر و خواهر و...) مسئولیت عواقب احتمـالی بر عهده بیمه شده اصلی خواهد بود (افراد تحت تکفل به کسانی اطلاق می‌شود که دفترچه بیمـه پایـه آنـان توسط بیمه شده اصلی اخذ شده باشد).

4) حق بیمه ماهانه برای طرح بدون تعهد دندانپزشکی مبلغ 390/000 ریـال و طـرح بـا تعهـد دندانپزشـکی مبلـغ710/000 ریال برای هر نفر می‌باشد. لازم به ذکر است برای اولین بار طبق مصوبه کمیته رفاهی دانشگاه 30% مبلغ حق بیمه برای بیمه شده اصلی و همسر توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

کلیه حـوزه‌های مربوطه در خصوص کسر دقیق هزینه بیمه درمان تکمیلی بایستی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند. ضمناً شماره 31552183 (خانم پناهی) پاسخگوی هر گونه سـوالات احتمالی در این ارتباط است.

شرایط و میزان تعهدات بیمه گر


( ۹ )

نظر شما :