برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه زایمان فیزیولوژیک بدون درد و دارو

۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۹ کد : ۴۹۸۱ اخبار ۲
تعداد بازدید:۴۲۵
کارگاه سه روزه آموزشی زایمان فیزیولوژیک به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور متخصصان زنان و زایمان، ... و روسای اداره مامایی دانشگاه های منطقه قطب ۲ کشوری از ۱۳ تا ۱۵ آبان ماه در سرعین اردبیل در حال برگزاری می باشد.
برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه زایمان فیزیولوژیک بدون درد و دارو

کارگاه سه روزه آموزشی زایمان فیزیولوژیک به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور متخصصان زنان و زایمان، بیهوشی و مدیران گروه مامایی دانشکده های پرستاری و مامایی و روسای اداره مامایی دانشگاه های منطقه قطب ۲ کشوری از ۱۳ تا ۱۵ آبان ماه در سرعین اردبیل در حال برگزاری است.

دکتر قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مراسم گشایش کارگاههای آموزشی ضمن خیرمقدم گوئی به مدعوین گفت: با برگزاری کارگاه آموزشی زایمان فیزیولوژیک که موجب توانمندسازی متخصصین زنان و بیهوشی و مدیران روسای ادارات مامایی و تکمیل هسته آموزشی زایمان فیزیولوژیک دانشگاه خواهد شد، دانشگاه میتواند دوره های کوتاه مدت برای متخصصان زنان و زایمان و مامایی استان برگزار کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با اشاره به اهداف اصلی و آموزش این کارگاه افزود: نشست ها و کارگاههای علمی و تخصصی جزو نیازهای مهم و ضروری در حوزه زایمان فیزیولوژیک است و هدف از اینگونه کارگاهها، توانمندسازی پرسنل، ترویج زایمان طبیعی، جلوگیری ازسزارین های بدون اندیکاسیون و بی مورد، فراهم سازی امکانات زایمان بدون درد و بدون استفاده از دارو، توانمندسازی مادران باردار، ترغیب و خوشایندسازی مادران در فرایند زایمان طبیعی و افزایش رضایتمندی مادران از بارداری و زایمان می باشد.

دکتر اخوان اکبری به موضوع فرهنگ سازی و ایجاد ساختار لازم در خصوص این موضوع اشاره کرد و افزود: هرگونه پیشرفت و تسهیل در حوزه درمانی نیاز به فرهنگ و اصلاح بینش عمومی است و هدف عمومی از راه اندازی زایمان فیزیولوژیک مداخلات طبیعی در زایمان مادران بوده و در اصل کاهش عوارض سزارین و داروهای شیمیایی است به همین جهت دانشگاه در جهت ترویج زایمان طبیعی همگام با سیاستهای کشوری بسترهای لازم را با افتتاح و راه اندازی بخش مجهز و پیشرفته LDR فراهم کرده تا مادران به همراه خانواده های خود در کمال آرامش در اطاقهای مجزا و خصوصی نسبت به تولد نوزاد خود در پروسه طبیعی مبادرت کنند و هزینه ای از این بابت زایمان طبیعی در مراکز دولتی اخذ نمی شود.