آگهی خرید خدمات مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد

۰۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۸ کد : ۳۷۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۸۹۱
آگهی خرید خدمات مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد (DIC مردان)
آگهی خرید خدمات مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد

 

آگهی خرید خدمات مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد

( DIC مردان)

مرکز بهداشت شهرستان اردبیل در نظر دارد استعلام خرید خدمات مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد ( DIC مردان) را از طریق بارگذاری استعلام کتبی واگذار نماید، لذا متقاضیان برای اطلاع از شرایط به شرح ذیل اقدام نمایند:

خرید اسناد استعلام:

روز شنبه مورخه ۹۷.۳.۱۲ لغایت ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخه ۹۷.۳.۲۴

تسلیم اسناد به دبیرخانه:

روز دوشنبه مورخه ۹۷.۳.۲۸ لغایت ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخه ۹۷.۳.۳۰

تاریخ و محل گشایش اسناد:

روز پنجشنبه مورخه ۹۷.۳.۳۱ ساعت ۱۱ قبل ازظهر در محل مرکز بهداشت شهرستان اردبیل واقع در خیابان حافظ پشت مسجد حافظ

محل تهیه خرید اسناد استعلام: امور قراردادهای مرکز بهداشت شهرستان اردبیل واقع در خیابان حافظ پشت مسجد حافظ

محل تهیه خرید اسناد استعلام: امور قراردادهای مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

محل تسلیم اسناد: دبیرخانه مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

مبلغ سپرده: ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال واریز به شماره حساب ۱۰۳۴۷۳۵۴۰۰۲ بانک صادرات شعبه میدان ورزش بنام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

هزینه تهیه اسناد استعلام: مبلغ ۱۶۵.۰۰۰ هزار ریال واریز به شماره حساب متمرکز ۲۱۷۸۵۸۰۸۰۳۰۰۰ نزد بانک ملی بنام در آمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی

داوطلبان جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۳۷۱۴۹۰۲.۵ و ۳۳۷۲۰۶۰۰ تماس حاصل نموده و یا به آدرس واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان اردبیل مراجعه نمایند.

هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مزایده استعلام خواهد بود.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل