اطلاعیه شماره (۲) آگهی مورخه ۱۳۹۶/۵/۷ پذیرش نیروی انسانی

۱۲ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۳ کد خبر : ۱۷۱۹ اخبار
تعداد بازدید:۵۲۷۴
اطلاعیه شماره (۲) آگهی مورخه۱۳۹۶/۵/۷ پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی)
اطلاعیه شماره (۲) آگهی مورخه ۱۳۹۶/۵/۷ پذیرش نیروی انسانی

جهت دریافت متن آگهی کلیک کنید


۵۳ رای