فراخوان پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی علوم پزشکی شیراز

فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن ارسال نامه ایی اعلام نمود :

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد از میان واجدین شرایط جهت تحصیل در مقطع دکترای تخصصی پژوهشی (PhD by Research) جهت نیمسال اول 92-1391 نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نماید. مراکز تحقیقات پذیرنده دانشجو جهت این نیمسال  به شرح زیر می باشند. داوطلبين جهت  اطلاع از شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در دوره هاي دکتراي تخصصي پژوهشي (PHD by research ) و شيوه پذيرش به تارنماي ويژه دوره دکتراي تخصصي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز مراجعه و جهت ثبت نام، دريافت فرمهاي مربوطه و آدرس جهت ارسال مدارک از طريق  صفحه ثبت نام سايت مزبور اقدام نمايند. 

داوطلبان در صورت تناسب رشته می توانند در فرم شماره 1 بیشتر از یک مرکز را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند.


1)مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا (2نفر- از میان دارندگان مدارک دكتري عمومي در يكي از رشته هاي پزشکی یا داروسازی و کارشناسی ارشد رشته های بیولوژی و علو م پایه پزشکی)


2) مرکز تحقیقات سرطان (2نفر- از میان دارندگان مدارک دكتري عمومي در يكي از رشته هاي پزشكي، داروسازي، دامپزشكي و يا كارشناسي ارشد در يکي از رشته هاي ايمني شناسي ، ميكروب شناسي، باكتري شناسي، ويروس شناسي، بيولوژي سلولي و مولكولي، بيوشيمي ، بيوتكنولوژي و ژنتیک)


3) مرکز تحقیقات گوارش و کبد (1 نفر- با احتمال افزایش ظرفیت در صورت تصویب شورای گسترش دانشگاهها- از میان دارندگان مدارک دكتري عمومي در يكي از رشته هاي پزشكي، دامپزشكي و يا كارشناسي ارشد در يکي از رشته هاي ايمني شناسي، ويروس شناسي، بيوشيمي و ژنتیک)


4) مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت (2نفر- از میان دارندگان مدارک دكتري عمومي در يكي از رشته هاي پزشكي، داروسازی و دندانپزشکی)


5) مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی (1 نفر-از میان دارندگان مدارک دكتري عمومي در يكي از رشته هاي پزشكي، علوم آزمایشگاهی،دامپزشكي، داروسازی، دندانپزشکی و يا كارشناسي ارشد در يکي از رشته هاي میکروب شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی، ایمنی شناسی، زیست سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی، کلینیکال اپیدمیولوژی، پرستاری و مامایی)


لازم به توضیح است که مدارک افزایش ظرفیت مرکز تحقیقات گوارش و کبد جهت بررسی به شورای گسترش دانشگاهها ارسال شده است که در صورت تصویب به این اطلاعیه افزوده می شود.

مشاهده اصل فراخوان