معرفی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر

اعلام برنامه زمانی درمانگاه ها

  •  درمانگاه فوق تخصصی ریه : دکتر حسن قبادی (همه روزه غیر از ایام تعطیل )
  • درمانگاه فوق تخصصی جراحی پلاستیک ، ترمیمی ، زیبایی : دکتر یوسف شفایی خانقاه ( روزهای فرد )
  • درمانگاه فوق تخصصی نوزادان : دکتر جعفر خلفی  ( شنبه تا چهارشنبه )
  • درمانگاه تخصصی داخلی :دکتر یوسف محمدی کبار ( روزهای فرد ) ، دکتر افسانه انتشاری مقدم ( روزهای زوج )
  • درمانگاه تخصصی عفونی :دکتر جعفر محمدشاهی ( شنبه تا چهار شنبه )
  • درمانگاه تخصصی اطفال :دکتر عادل احدی ( شنبه، یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه )
  • درمانگاه تخصصی جراحی عمومی :دکتر جواد سلیم زاده ( شنبه تا چهارشنبه )
  • درمانگاه تخصصی زنان و زایمان :دکتر رقیه درگاهی  ( روزهای زوج )، دکتر نوشین مبارکی ( یکشنبه و سه شنبه )
  • درملنگاه تخصصی مخغز و اعصاب : دکتر اسمعایل قریشی طیبی ( همه روزه غیر از ایام تعطیل )
روز ریه

جراحی پلاستیکی

ترمیمی و زیبایی

داخلی عفونی اطفال جراحی عمومی زنان و زایمان مغز و اعصاب نوزادان
شنبه +   + + + + + + +
یکشنبه +  + + + + + + + +
دوشنبه +   + +   + + + +
سه شنبه + + + + + + + + +
چهارشنبه +   +  + + + + + +
پنجشنبه + + +         +  

زمان پذیرش بیماران ( طبق برنامه اعلامی بجز روزهای تعطیل )
از ساعت هفت و نیم صبح .
زمان معاینه بیماران ( طبق برنامه اعلامی بجز روزهای تعطیل )
از ساعت 16 الی 21
آدرس کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر :
اردبیل ، خیابان معلم ، نرسیده به میدان ورزش ، روبروی بلوار ساحلی ، ( جنب مرکز آموزشی درمانی بوعلی )
تلفن کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر :
2261619  ( با پیش شماره 0451 برای شهرستانها )
دورنویس : 2251967
 
جهت اطلاع بیشتر :
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر بصورت هیات مدیره ای اداره میشود.