اخبار

سخنرانی پروفسور Luciano Saso جدید

سخنرانی پروفسور Luciano Saso استاد علوم دارویی از دانشگاه Sapienza رم روز ۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ صبح سالن آمفی تئانر دانشکده پزشکی وپیراپزشکی

ادامه مطلب

بازدید سر زده رئیس دانشگاه و معاون درمان از مرکز اورژانس جاده ای و مرکزجامع خدمات سلامت زیوه ،مرادلو و خلفلو بررسی وضعیت ارایه خدمات در منطقه تحت پوشش گالری

بازدید سر زده رئیس دانشگاه و معاون درمان از مرکز اورژانس جاده ای و مرکزجامع خدمات سلامت زیوه ،مرادلو و خلفلو بررسی وضعیت ارایه خدمات در منطقه تحت پوشش

ادامه مطلب