دکتر حجت سید خلیل اللهی

dr.seyyed_Hojjat_Khalilollahi

مشخصات فردی و تحصیلی

 

 

نام                    :   حجت

نام خانوادگی        :   سید خلیل اللهی        

سمت علمی         :    استادیار 

رشته تحصیلی       :    پوست و مو    

پست الکترونیکی     :  h.khalilollahi@arums.ac.ir