خوش آمدید

دانشکده علوم پزشکی اردبیل در سال 1372 در ساختمان مجاور مرکز آموزشی درمانی بوعلی تاسیس گردید و در رشته های پزشکی و پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش نمود. این دانشکده اواخر سال 1372 به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ارتقاء یافته و با گذشت هر سال به رشته تحصیلی آن اضافه گردید.

 

از سال 1374 دانشگاه علوم پزشکی به ساختمان فعلی ( واقع در خیابان دانشگاه – روبروی دریاچه شورابیل ) منتقل و رشته تحصیلی آن در دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی و بهداشت - و پرستاری و مامایی ارائه گردید.

 

اوائل سال 1385 آموزشکده بهداشت از دانشکده پزشکی جدا و بعدها به دانشکده بهداشت ارتقاء یافت.

 

رشته ها و مقاطع تحصیلی ارائه شده در این دانشکده عبارتند از:

 

در مقطع دستیاری، رشته های: داخلی،اطفال،زنان و زایمان،بیهوشی،جراحی عمومی

در مقطع دکتری عمومی: پزشکی

در مقطع کارشناسی ارشد: بیوشیمی بالینی، میکروب شناسی،فیزیولوژی،علوم تشریح

در مقطع کارشناسی: رادیولوژی،علوم آزمایشگاهی،فنآوری اطلاعات سلامت و هوشبری(پیوسته و ناپیوسته)

 

 

دانشجویان ممتاز سالتحصیلی 94 - 1394 

                                                                                                                                                                      نشانی دانشکده