سلام

 عید مبعث حضرت محمد(ص)
***************************
کسب رتبه دوم کشوری در بیشترین رشد در آموزش توسط این دانشگاه و دریافت لوح تقدیراز سوی وزیر توسط ریاست دانشگاه را شادباش می گوئیم.
***************************
ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر فرهاد صالح زاده به مرتبه استادی را
خدمت ایشان تبریک می گوئیم.
***************************

 دانشکده علوم پزشکی اردبیل در سال 1372 در ساختمان مجاور مرکز آموزشی درمانی بوعلی تاسیس گردید و در رشته های پزشکی و پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش نمود. این دانشکده اواخر سال 1372 به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ارتقاء یافته و با گذشت هر سال به رشته تحصیلی آن اضافه گردید.

از سال 1374 دانشگاه علوم پزشکی به ساختمان فعلی ( واقع در خیابان دانشگاه – روبروی دریاچه شورابیل ) منتقل و رشته تحصیلی آن در دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی و بهداشت - و پرستاری و مامایی ارائه گردید.


اوائل سال 1385 آموزشکده بهداشت از دانشکده پزشکی جدا و بعدها به دانشکده بهداشت ارتقاء یافت.

رشته ها و مقاطع تحصیلی ارائه شده:


مقطع دستیاری: داخلی،اطفال،زنان و زایمان،بیهوشی،جراحی عمومی؛مقطع دکتری عمومی: پزشکی؛مقطع کارشناسی ارشد: بیوشیمی بالینی، میکروب شناسی،فیزیولوژی،علوم تشریح؛مقطع کارشناسی: رادیولوژی،علوم آزمایشگاهی،فنآوری اطلاعات سلامت و هوشبری(پیوسته و ناپیوسته)

     نشانی دانشکده: اردبیل:میدان جانبازان، خیابان دانشگاه، روبروی دریاچه شورابیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی؛کد پستی : 5618953141

 تلفن های تماس     33512000  و  3-33510052