اولین کنفرانس بین المللی سلامت زنان در ایران

پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ۰۸:۳۰:۰۰
جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ ۲۰:۳۰:۰۰


اولین کنفرانس بین المللی سلامت زنان در ایران

محل برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهلت ارسال خلاصه مقالات : 12 فروردین 1391
موضوعات محوری :
  • سن سلامت
  • بیماری های غیر واگیر
  • بیماری های واگیر
  • جنبه های روانی سلامت زنان
  • ارتقاء سلامت
  • بهداشت باروری
  • تغذیه در دوران بارداری و شیردهی و یائسگی

تلفن : 2302799 - 0711


دورنویس : 2309615 - 0711

وب سایت اولین کنفرانس بین المللی سلامت زنان در ایران