شروع امتحانات نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری:۲۶ خرداد ۱۳۹۷ تقویم آموزشی