تصاویر اسلایدر

۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ۷
بیمارستان حضرت امام رضا(ع)
بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور