داروخانهمسئول فنی داروخانه : دکتر عارفه بدرزاده
مسئول واحد : خدیجه صفری
کارکنان واحد : شبنم عبدالرحیمی – رقیه نوعی – ربابه موسوی – اسد عباسی – الناز مداح زاده – فاطمه عادلی 

تلفن تماس:2233427-0451


خدمات این واحد :
-    تهیه و توزیع اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی موردنیاز مرکز
-    نگهداری استاندارد داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی موردنیاز مرکز و انبارگردانی به موقع
-    بررسی و کنترل قیمت و مقدار مصرف داروها در صورتحساب بیماران
-    بازدید مسئول فنی داروخانه از بخش ها و استوک های دارویی مرکز
-    تنظیم اسناد حسابداری مربوط به خرید اقلام دارویی و تجهیزات و ثبت آنها در سیستم های HIS و نظام نوین مالی

 

فرآیند گردش کاری واحد داروخانه