کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه

 

نوشین صادقیان

 

کارشناس ارشد فیزیولوژی پزشکی

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۷۶- ۰۴۵

ایمیل: nooshin_sadeghian@yahoo.com, ethicscom.arums@gmail.com

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۷