کارگاه ها

 

کارگاه اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی مورخه ۰۵/‏۰۷/‏۹۷‬ توسط دکتر آیت احمدی برگزار شد.

کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی مورخه ۲۲ و ۲۱/‏۰۹/‏۹۷‬ توسط دکتر زهره افتخاری برگزار شد.

 

 

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷