رئیس مرکز

دکتر بهرام حافظی فر

متخصص و جراح پوست و مو

سوابق:

معاون درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمی

پزشک مشاور اورژانس ۱۱۵

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۶