رئیس مرکز

فرهاد غیبتی

کارشناس ارشد پرستاری ویژه

سوابق:

معاون فنی و عملیات اورژانس استان اردبیل

مسئول آموزش اورژانس استان اردبیل

 

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۹۱