کارگاه های آموزشی

برگزاری اولین دوره کارگاه PHTM در استان اردبیل ۳۰ و ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

 

کارگاه دوروزه مدیریت بیماران ترومایی دراورژانس پیش بیمارستانی با حضور نمایند سازمان اورژانس کل کشور و با تدریس اساتید متخصص طب اورژانس روزهای دوشنبه و سه شنبه ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ برگزار شد.

 

در این کارگاه دو روزه که با حضور و تدریس آقای فیروز حسن زاده مسئول آموزش قطب شمال غرب اورژانس کشور و نظارت و تایید خانم دکتر جعفری سادات نماینده ناظر اورژانس کشور برگزار شد اساتید مختلف متخصص طب اورژانس از جمله آقایان دکتر قبادی و دکتر پناهی مطالب خود را در خصوص مدیریت بیماران ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی مطابق با استانداردهای بین المللی ارائه نمودند. گفتنی است این کارگاه که با هدف افزایش توانمندی عملیاتی پرسنل اورژانس استان اردبیل در دو سطح تئوری و عملی برگزار شد پیش نیازی برای رتبه بندی تکنسین های فوریتهای پزشکی محسوب می گردد.

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۷۳