کمیته پژوهش در آموزش

واحد دانش پژوهی آموزشی اردبیل

یکی از مهمترین ارکان و زیر مجموعه های اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، واحد پژوهش در آموزش می باشد که با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد. در واقع این زیر مجموعه طبق آیین نامه مصوب جدید ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی کشور مرداد ماه ۱۳۸۷ به دانشگاهها ابلاغ و از اول دی ماه ۱۳۸۷ لازم الاجرا گشت.
به منظور توسعه و ترویج روحیه پژوهشی در آموزش، این واحد در اردبیل از اوایل سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را با هدف ارائه و انجام طرحهای کاربردی در زمینه آموزش پزشکی جهت ارائه راهکارهای مناسب به منظور حل مشکلات آموزشی و تولید دانش و فن آوری نوین متناسب با نیازهای دانشگاه با عضویت ده تن از اعضای هیات علمی و دو تن از کارشناسان مرکز و در راستای بهبود روشهای پژوهش در آموزش، گسترش و ارتقاء کیفیت، هدایت و حمایت و اجرای پژوهشهای آموزشی و اصلاح و تسهیل فرآیند اجرای تحقیقات علمی در این حیطه آغاز نمود.

تعریف دانش پژوهی آموزشی
هر نوع فعالیت و نو‌آوری برجسته علمی در حیطه‌های کشف، آموزش، کاربرد نتایج پژوهش های اصیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات بدست آمده از اجزای مختلف یک رشته یا رشته‌های مختلف علمی (1990، Boyer)
کاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآیندهای یاددهی- یادگیری، نقد آموزش مبتنی بر شواهد و مداخلات آموزشی هدفمند توسط فرد و مشارکت دادن نتایج و عقاید با سایر افراد (Martin, … ۱۹۹۹)

رویکرد اصلی این واحد در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تقویت مهارت های تفکر ، آموزش بر مبنای حل مسئله (PBL) ، توجه به نتایج ارزشیابی های انجام شده و تقویت توانمندی های پژوهشی افراد است. که در این راستا برگزاری کارگاهها و ژورنال کلابهایی با موضوعات مرتبط از جمله فعالیت های این واحد بوده است.

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۶