نشریات و پایگاه‌های الکترونیکی

Databases

 

E-Journals

 

E-Books, Atlases & CME’s

 

Evidence-Based Medicine Resources

 

Multimedia

   

منابع الکترونیک رایگان

پست الکترونیکی مدیریت کتابخانه: centlib@arums.ac.ir

پست الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه: diglib@arums.ac.ir

نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا): http://www.research.ac.ir

سامانه منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir