معاون پژوهشی

دکتر کریم جعفری کفاش

مرتبه دانشگاهی: استادیار

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی

پست الکترونیکی: k.jafari@arums.ac.ir

تلفن تماس مستقیم: ۳۳۵۱۲۰۱۴ -۰۴۵

 

شرح وظائف معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

تنظیم قرارداد با مجریان طرح های تحقیقاتی و هماهنگی با حسابداری جهت پرداخت هزینه انجام طرح های تحقیقاتی (پایان نامه های عمومی، تخصصی و آزاد)
کارشناسی پروپوزال های پایان نامه های مقطع عمومی و تخصصی از لحاظ اصول نگارش، روش شناسی تحقیق، روشهای آماری، نمونه گیری و بودجه
کارشناسی پروپوزال های طرح های پژوهشی آزاد از لحاظ اصول نگارش، روش شناسی تحقیق، روشهای آماری، نمونه گیری و بودجه
Search عناوین طرح ها و تأیید تکراری نبودن طرح ها و تنظیم ظرفیت پذیرش پایان نامه اساتید راهنما
شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی به عنوان نماینده معاونت پژوهشی
ارسال مقالات و پایان نامه ها، ابتکارات و اختراعات جهت شرکت در جشنواره های مختلف
هماهنگی برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی مرتبط با پژوهش در دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی گزارش نهایی طرح های پژوهشی آزاد اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
اعلام تسویه حساب پژوهشی دانشجویان و تسویه حساب طرح های اعضاء هیئت علمی
اعلام پایان طرح و ارسال مقاله طرح های پایان یافته اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان مقطع دکتری عمومی
معرفی دانشجویان جهت انجام کارهای تحقیقاتی به مراکز مختلف و هماهنگی
کارشناسی گزارش نهایی پایان نامه های مقطع دکترای عمومی و تخصصی
همکاری در برنامه ریزی پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده
پیگیری مصوبات شورای پژوهشی دانشکده

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۶