معاون پژوهشی

دکتر هاله ولیزاده حقی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

رشته تحصیلی: ترمیمی و زیبایی

پست الکترونیکی: h.valizadeh@arums.ac.ir

تلفن تماس مستقیم: ۳۳۵۱۲۰۱۴ -۰۴۵

 

شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

تنظیم قرارداد با مجریان طرح‌های تحقیقاتی و هماهنگی با حسابداری جهت پرداخت هزینه انجام طرح‌های تحقیقاتی (پایان نامه‌های عمومی، تخصصی و آزاد)
کارشناسی پروپوزال‌های پایان نامه‌های مقطع عمومی و تخصصی از لحاظ اصول نگارش، روش شناسی تحقیق، روش‌های آماری، نمونه گیری و بودجه
کارشناسی پروپوزال‌های طرح‌های پژوهشی آزاد از لحاظ اصول نگارش، روش شناسی تحقیق، روش‌های آماری، نمونه گیری و بودجه
Search عناوین طرح‌ها و تأیید تکراری نبودن طرح‌ها و تنظیم ظرفیت پذیرش پایان نامه اساتید راهنما
شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی به عنوان نماینده معاونت پژوهشی
ارسال مقالات و پایان نامه‌ها، ابتکارات و اختراعات جهت شرکت در جشنواره‌های مختلف
هماهنگی برگزاری کارگاه‌ها و کلاسهای آموزشی مرتبط با پژوهش در دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی آزاد اعضا هیئت علمی و دانشجویان
اعلام تسویه حساب پژوهشی دانشجویان و تسویه حساب طرح‌های اعضا هیئت علمی
اعلام پایان طرح و ارسال مقاله طرح‌های پایان یافته اعضا هیئت علمی و دانشجویان
هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان مقطع دکتری عمومی
معرفی دانشجویان جهت انجام کارهای تحقیقاتی به مراکز مختلف و هماهنگی
کارشناسی گزارش نهایی پایان نامه‌های مقطع دکترای عمومی و تخصصی
همکاری در برنامه ریزی پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده
پیگیری مصوبات شورای پژوهشی دانشکده

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۷