کمیته مشورتی دانشجویان

اهداف کمیته مشورتی دانشجویان

بررسی نقش های دانشجویان در فرآیندهای آموزشی دندانپزشکی، بررسی مشکلات موجود در روند آموزشی وهم فکری و ارائه راهکار لازم از سوی دانشجویان، برقراری ارتباط دو سویه با مرکز مطالعات و توسعه ی آموزشی دانشگاه ( EDC ) و دفاتر توسعه ی آموزشی دانشکده ( EDO ) آشنایی با مفهوم پژوهش در حوزه ی آموزشی پزشکی و اصول آن، ترجمه ی مشکلات آموزشی و چالش ها در قالب طرح ها و پروژه های معین و قابل دسترسی، فراهم آوردن دلایل و مستندات برای نظرات و تلاش برای based Eviden بودن، جذاب تر کردن حوزه آموزش دندانپزشکی برای دانشجویان، افزایش سطح آگاهی اعضای کمیته ی مشورتی در زمینه ی آموزش دندانپزشکی از طریق اعضای کمیته مشورتی ، جذب نیروهای علاقه مند برای کمیته های مشورتی از میان دانشجویان دانشکده.

اعضای کمیته مشورتی دانشجویان

نام ونام خانوادگی

مدرک / رتبه

رشته

سمت

دکتر کریم جعفری کفاش

استادیار

پروتزهای دندانی

رئیس

دکتراولدوز زمانی

استادیار

بیماریها ی فک و صورت

عضو

دکتر رحمان نعمتی

استادیار

ارتودنسی

عضو

مریم فریدون زاده

نماینده ورودی ۹۰

دندانپزشکی

عضو

میلاد آقاجانی

نماینده ورودی ۹۱

دندانپزشکی

عضو

میرفراز صالح حقگو

نماینده ورودی ۹۲

دندانپزشکی

عضو

فرید وفادار

نماینده ورودی ۹۳

دندانپزشکی

عضو

شیوا صفری

نماینده ورودی ۹۴

دندانپزشکی

عضو

احسان شاهرخی

نماینده ورودی ۹۵

دندانپزشکی

عضو

مهدی خلیل پور

نماینده ورودی ۹۶

دندانپزشکی

عضو

فاطمه اصلانی

نماینده ورودی ۹۴

تکنسین سلامت دهان

عضو

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶