گروه دندانپزشکی ترمیمی

 

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص نوع مدرک تحصیلی
۱ دکتر هاله ولی زاده حقی ترمیمی و زیبایی دانشنامه
۲ دکتر لیلی خیام ترمیمی و زیبایی دانشنامه
۳ دکتر شادیه مولایی ترمیمی و زیبایی دانشنامه
۴ دکتر فاطمه نصر ترمیمی و زیبایی گواهینامه درمانی

 

 

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷