کلینیک آموزشی

مدیر کلینیک آموزشی دانشکده: دکتر پویان سیگاری

رشته تخصصی: جراحی فک و صورت

درجه علمی: استادیار

 

پست الکترونیک: p.sigari@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۵۲۳۸۹۰-۰۴۵

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷