دفتر مطالعات و توسعه آموزش

دکتر سعیده گله دار

سرپرست دفتر مطالعات و توسعه آموزش

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: اندودنتیکس

تلفن تماس: ۳۳۵۱۲۰۱۴-۰۴۵

پست الکترونیکی: s.galledar@arums.ac.ir

 

 

کارشناسان دفتر مطالعات و توسعه آموزش EDO

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

نسیم صبا

کارشناس مسئول

۳۳۵۱۲۰۱۴

-

n.saba@arums.ac.ir

مکرم پاسدار

کارشناس

۳۳۵۱۶۳۶۷

۲۶۱

-

 
آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۵