امور دانشجویی

خانم مکرم پاسدار

تلفن تماس ۳۳۵۱۶۳۶۷-۰۴۵

داخلی ۴۰۶ (تلفنخانه ۳۳۵۱۲۰۰۰)

 

 

شرح وظایف کارشناس امور دانشجویی

۱) ثبت نام وتشکیل پرونده اموردانشجوئی برای دانشجویان جدید الورود
۲) تکمیل فرم تعهد محضری وافتتاح حساب بانکی برای دانشجویان متقاضی وام
۳) پرداخت وام تحصیلی و مسکن برای دانشجویان متقاضی واجدالشرایط در هر نیمسال تحصیلی
۴) پرداخت وام ضروری، ازدواج و ودیعه مسکن برای دانشجویان متقاضی واجد الشرایط در هر سالتحصیلی
۵) تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل و ارسال پرونده آنان به معاونت دانشجوئی، فرهنگی
۶) راهنمائی دانشجویان جهت استفاده از انواع تسهیلات دانشجوئی
۷) برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی دانشجویی
۸) همکاری با معاونت دانشجوئی، فرهنگی دانشگاه در خصوص صدور دفترچه بیمه برای دانشجویان متقاضی

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۳۷