آموزش دانشکده دندانپزشکی

مسئول آموزش دانشکده: خانم معصومه جعفرزاده

سمت سازمانی: کارشناس مسئول آموزش

شماره تماس مستقیم: ۳۳۵۱۶۳۶۷ -۰۴۵ شماره تماس داخلی: ۴۰۵

پست الکترونیکی: s.pourtaghi@arums.ac.ir

 

پرسنل آموزش:

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

معصومه جعفرزاده

آموزش بعد از علوم پایه، امور فارغ التحصیلان

۴۰۶

۳۳۵۱۶۳۶۷

مکرم پاسدار

آموزش قبل از علوم پایه، امور مالی دانشجویان شهریه پرداز

۴۰۶

۳۳۵۱۶۳۶۷

آذر بالاخانی

امور هماهنگی کلاس‌های دانشکده دندانپزشکی، امور امتحانات

۴۰۶ ۳۳۵۱۶۳۶۷

 

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷