اخبار تصویری

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری با همکاری دانشکده دندانپزشکی بابل و مرکز تحقیقات جرای های فک و صورت دانشکده دندانپزشکی تهران در نظر دارند "دومین سمپوزیوم علمی سلولهای بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیمارهای دهان، فک وصورت" را برگزار نماید.

ادامه مطلب