واحد مبارزه با بیماریها

عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها

نام ونام خانوادگی: اصغرپناهی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

دورنویس: ۳۲۷۲۳۰۹۶-۰۴۵

تلفن تماس: ۳۲۷۲۳۰۰۷-۰۴۵

پست الکترونیکی: parsabadcdc@yahoo.com

خلاصه ای ازعملکرد واحد

برنامه های واحد بیماریهای واگیر

 • پیشگیری و مراقبت بیماری سل و حذف جذام
 • پیشگیری، بیماریابی و مراقبت از بیماری ایدز / اچ آی وی و بیماریهای منتقله آمیزشی
 • پیشگیری و مراقبت بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا (وبا، تیفوئید، اسهال خونی، بوتولیسم).
 • گزارش طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا
 • پیشگیری و مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
 • حذف بیماری سرخک و سندرم سرخجه مادرزادی
 • ریشه کنی بیماری فلج اطفال
 • تزریق ایمن در برنامه واکسیناسیون و مراقبت پیامد های نامطلوب واکسیناسیون
 • حفظ زنجیره سرمای برنامه واکسیناسیون
 • پیشگیری و مراقبت هپاتیت های ویروسی
 • پیشگیری و مراقبت بیماری آنفلوانزا
 • پیشگیری و مراقبت بیماریهای منتقله توسط ناقلین (مالاریا، تب راجعه، پدیکلوزیس، تب دنگ)
 • پیشگیری و مراقبت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (هاری، تب مالت، سالک، کالاآزار، کیست هیداتیک، سیاه زخم، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو)
 • کنترل عفونت های بیمارستانی

برنامه های واحد بیماریهای غیر واگیر

 • بررسی وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و تعیین اولویت ها و ارائه راهکارها واتخاذ استراتژی های مناسب برای حل مشکلات
 • تهیه و تدوین برنامه های استراتژیک وجامع عملیاتی با همکاری کارشناسان گروه
 • مشارکت در برنامه ریزی و تنظیم برنامه تفصیلی و اجرایی سالیانه بیماریها ی غیرواگیر در قالب سیاست های کشوری و منطقه ای
 • بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش میزان دسترسی جامعه به خدمات مراکز بهداشتی درمانی در زمینه برنامه های بیماریهای غیر واگیر
 • مطالعه و بررسی و اولویت بندی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر براساس مناطق جغرافیایی، گروههای سنی، شغلی و برمبنای میزان بروز، شیوع و باربیماریهای غیرواگیر
 • تهیه و تنظیم وارائه پسخوراندهای بازدیدها و ارزشیابی فعالیتها
 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی در جهت ارتقای میزان آگاهی پرسنل و توانمند ساختن آنها
 • تشکیل کمیته های مرتبط با شرح وظائف بیماریهای غیرواگیرو عضویت در کمیته های مزبور و سایر کمیته های مرتبط با فعالیتهای بیمارهای غیرواگیر و استفاده از تجارب طرح های اجرایی وتحقیقاتی در تدوین برنامه ها
 • اجرا یا مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه بیماریهای غیرواگیر
 • اجرای برنامه پیشگیری ازبروز بتاتالاسمی ماژور
 • اجرای برنامه ملی ثبت سرطان
 • اجرای برنامه غربالگی بیماریهای کم کاری مادرزای تیرویید و پی کی یو در نوزادن

همکاران واحد مبارزه با بیماریهای شهرستان

رمضان رودی

ایوب کریمی

براتعلی اجارودی

مرضیه پاشایی

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

کارشناس بیماریهای واگیر

تکنسن بیماریها

تکنسن بیماریها

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس ارشد ویروس شناسی

دیپلم

دیپلم

 
آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۹۸