امور حقوقی اسناد و املاک

نام و نام خانوادگی:عباس عبدلی

سمت :امور حقوقی اسناد واملاک

رشته تحصیلی بهداشت محیط

پست الکترونیکی-abbas.abdoli94@gmail.com

تلفن تماس 04532722700

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۵۴