رئیس امور مالی

غفور پناهی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

دور نویس: ۳۲۷۲۵۰۴۸-۰۴۵

تلفن: ۳۲۷۲۵۰۴۸

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۸۹