امور مالی

رئیس امور مالی

نام نام خانوادگی: غفور پناهی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

تلفن: ۳۲۷۲۵۰۴۸

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۸۵