بهداشت خانواده

اهم فعالیت ها

کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال (آموزش به زنان خواهان بارداری در مورد خود ارزیابی نارسی و ناهنجاری برای کاهش مرگ نوزدان و همچنین آموزش در مورد سوانح وحوادث به مادران)
اجرای طرح غربالگری ناهنجاری و ترومبو آمبولی در مراکز جهت کاهش مرگ و میر مادران
بررسی بیماریهای کودکان زیر ۸ سال بر اساس استخراج شاخص از روی برنامه CHS
اجرای کلاس های آموزشی و کارگاه های بازآموزی جهت ارتقاء مهارت پرسنل
افزایش پوشش مراقبت های دوران پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان
کاهش میزان سزارین با آموزش به مادران در خصوص عوارض سزارین
تشکیل کمیته های ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و مرگ و میر کودکان
نظارت بر اجرای ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان ها
بررسی علتهای مرگ کودکان زیر ۵ سال و ارائه راهکار
پیگیری برگزاری کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
آموزش سالمندان در خصوص تغذیه و ورزش
کاهش آمار بارداری های ناخواسته و پرخطر

 

کارشناسان واحد بهداشت خانواده و بهداشت باروری

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت اجرایی

ملک ناز اوجی

لیسانس مامایی

کارشناس مسئول بهداشت خانواده

آذر صولت

لیسانس مامایی

کارشناس برنامه کودکان

فریبا رضایی

لیسانس مامایی

کارشناس برنامه میانسالان و سالمندان

 


شماره تلفن تماس: ۳۲۷۳۱۷۲۱-۰۴۵

پست الکترونیکی مسئول بهداشت خانواده:

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵