بهداشت محیط

عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی: ایرج اسماعیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت محیط

دورنویس:

شماره تلفن تماس :۳۲۷۸۷۰۱۱

پست الکترونیکی: iesmailip@yahoo.com

خلاصه شرح وظایف و عملکردواحد

 • نظارت بر اجرای سیاستهای کشوری و منطقه ای بهداشت محیط
 • آموزش مداوم به گروه های هدف
 • نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و اخذ آمار و عملکرد، جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها
 • کنترل و نظارت بهداشتی کلیه اماکن و مراکز مشمول و غیر مشمول قانون مواد خوردنی، آرایشی و بهداشتی، بهداشت محیط بیمارستان ها، مراکز آموزشی و تربیتی...
 • نظارت و بازدید مستمر از واحدهای تابعه
 • مشارکت و همکاری در برنامه های پزشک خانواده در ارتباط با موارد بهداشت محیط
 • مشارکت در اجرای قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایش و بهداشتی
 • نظارت و کنترل بهداشت مواد غذایی
 • پایش عوامل محیطی با استفاده از دستگاه های سنجش پرتابل و آزمایشگاه
 • نظارت و کنترل بهداشتی سیستم های انتقال، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی، جمع آوری و تصفیه فاضلاب، جمع آوری و دفع مواد زائد
 • مشارکت درشناسایی و کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا
 • شناسایی و نظارت بر مشکلات بهداشت محیطی منطقه و رسیدگی به شکایات مرتبط
 • ایجاد همکاری و هماهنگی بین بخشی با ادارات
 • بر نامه ریزی جهت انجام نمونه برداریهای آب و مواد غذایی و ارسال آنها به آزمایشگاه و پشتیبانی فنی و تجهیزاتی لازم

کارشناسان فعال واحد: خانم مهندس پریساسنجری و آقای مهندس فرزاد مولایی

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۵۷