واحدگسترش شبکه ها

عنوان پست سازمانی: کارشناس مسوول گسترش شبکه

نام و نام خانوادگی: بهرام آدیگوزلی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
دورنویس:
شماره تلفن تماس: ۰۹۱۴۴۵۶۶۱۷۰ – ۰۴۵۳۲۷۲۳۰۷۰
پست الکترونیکی : gostaresheparsabad@yahoo.com

 

اهم فعالیت‌های واحد گسترش:

 • راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت، پایگاه سلامت، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و همچنین مراکز بهداشت در شهرستانهای جدید برابر طرح گسترش شبکه
 • انجام اصلاحات لازم در طرح گسترش شبکه بررسی، مطالعه و تعیین محلهای استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی
 • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه و فعالیت واحدهای بهداشتی و درمانی موجود، نظام ارجاع و اجرای دستورالعمل ها
 • پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی و درمانی و همچنین تهیه ابزار پایش (چک لیست های مورد نیاز) بمنظور تعیین اثربخشی خدمات و انجام اصلاحات لازم در سیستم شبکه
 • مشارکت در برآورد، تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی
 • تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای تابعه
 • بررسی و گزارش تنگناها، نارسائی ها و مشکلات موجود در سیستم شبکه و تلاش در جهت رفع مشکلات
 • تعیین اولویت ها و نیازها و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی موجود
 • نظارت و مدیریت بر سامانه یکپارچه بهداشتی (سیب)
 • افزایش دسترسی مردم به خدمات و تقویت نظام ارجاع از طریق فراهم نمودن شرایط لازم برای راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی
 • استفاده از جلب مشارکت جامعه و مسئولین سایر بخش ها به منظور ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات و همچنین مشارکت در حفظ و نگهداری فضاهای فیزیکی موجود
 • تامین و فراهم نمودن تجهیزات اداری فنی و وسائط نقلیه مناسب برای واحدهای بهداشتی و درمانی و بهبود استاندارد این تجهیزات
 • نظارت بر فعالیت واحدهای بهداشتی و درمانی موجود و نظام ارجاع برابر طرح گسترش شبکه و همچنین انجام اصلاحات لازم در ساختار و نظام شبکه‌های بهداشتی و درمانی
 • ارتقا سطح آگاهی و توانمندسازی نیروهای جدیدالورود به نظام شبکه و فعالیت های واحد گسترش شبکه

 

همکاران واحد گسترش شبکه

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت اجرایی

اکبر فرجی

دیپلم

امور بهورزی وتجهیزات و پزشک خانواده

راحله آقائی

کاردان بهداشت خانواده

 

پریسا عبادی

 

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۴۹