رئیس مرکز بهداشت شهرستان و معاون اموربهداشتی

اسرافیل ممی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

دور نویس: ۳۲۷۲۳۰۹۶-۰۴۵

شماره تلفن تماس: ۳۲۷۲۳۰۰۶

پست الکترونیکی: esrafil.mamizadeh@gmail.com

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵